Leergang Conscious Contracts volgens de Rechtmakersmethode: doe mij maar een onsje praktijk

leergang


Hoe ga je van wantrouwen naar een samenwerking gebaseerd op een gedeelde visie en doel? Van verschillende doelen en ieder voor zich naar wat wil je samen? Deze vraag stond op 9 september 2020 centraal in de presentatie van de gastsprekers van de Leergang Conscious Contracts volgens de Rechtmakersmethode. Op deze derde cursusdag vertelden Carmen Verdoold en Hermine Nonnekes van zorgverzekeraar Zilveren Kruis openhartig over de totstandkoming van vernieuwende meerjarenafspraken tussen hun organisatie en thuiszorgorganisatie Buurtzorg. 

Deze leergang is gebaseerd op de filosofie van conscious contracting (ook wel bewust of duurzaam contracteren). Waar traditionele contracten voornamelijk gericht zijn op het afdekken van risico’s en vastleggen wie wanneer aansprakelijk is, gaat een conscious contract uit van openheid en vertrouwen. Bij de totstandkoming van zo’n contract gaan de betrokken partijen uitgebreid met elkaar in gesprek over wederzijdse visies, waarden en verwachtingen. Onderhandelen is daarbij niet meer een bron van conflict en frustratie, maar draagt bij aan een meer gelijkwaardige vorm van samenwerking en verstevigt juist de onderlinge relaties. 

In een aantal sessies laat de leergang zien hoe het in de praktijk mogelijk is om buiten de gebaande (juridische) paden te treden. De doelgroep is divers: bestuurders, beleidsmakers, juristen en allerlei andere professionals die op een nieuwe manier willen contracteren. De leergang reikt de basiskennis en tools aan om zelf een conscious contract op te stellen. Er is veel aandacht voor de praktijk, met de gedachte: één ons praktijk brengt soms meer dan één kilo theorie. Dat maakt de leergang zo inspirerend: ervaringsdeskundigen die vertellen hoe zij de totstandkoming van hún conscious contract hebben ervaren, waar zij tegen aan liepen en wat het hen heeft opgeleverd. 

Dat brengt ons terug bij het verhaal van Carmen en Hermine. In een aantal stappen schetsten zij het intensieve traject dat zij in enkele maanden samen met Buurtzorg onder begeleiding van Digna de Bruin van de Rechtmakers hebben doorlopen. Daarbij kwamen niet alleen de bergen, maar ook de dalen van het proces aan bod. De aanvankelijke weerstand in de eigen organisatie om een totaal ander soort contract af te sluiten met 1 partij en de inspanningen om deze twijfels te overwinnen. Mooi waren ook de bespiegelingen van Carmen en Hermine over het groeiende wederzijdse begrip en commitment en daarmee ook een grotere gunfactor. Er werd gelachen, de onderhandelingen waren niet enkel een ‘moetje’, maar hebben de samenwerking duurzaam veranderd.

En dan het resultaat: een contract dat écht gaat over de inhoud en gebaseerd is op vertrouwen. Dus niet een boekwerk dat alle mogelijke risico’s probeert af te dekken, maar een bondig contract van zo’n 7 A4-tjes dat toegesneden is op de praktijk en gaat over de kern van deze samenwerking: betaalbare, goede en toekomstbestendige zorg. Dit laat zien dat het niet alleen de betrokken partijen zijn die beter worden van een conscious contract, maar vooral ook de samenleving als geheel. Een contract dat bijdraagt aan meer ruimte voor vakmanschap en werkplezier voor de betrokken professionals en betere zorg voor duizenden cliënten.    

Heb je ook interesse in de leergang?
Schrijf je dan vast hieronder in voor 2021.

VOORLOPIGE INSCHRIJVING 2021

In 2021 geven wij voor de derde keer de jaarlijkse interactieve leergang over het toepassen van De Rechtmakersmethode

De leergang gaat definitief door bij voldoende inschrijvingen. Het maximum aantal deelnemers is twintig. De leergang bestaat uit vijf dagdelen van 12.30 tot 17.30 uur. Data van de lesdagen vallen in de periode februari t/m mei 2021; de exacte data zijn eind 2020 bekend.

Gastsprekers zijn deelnemers uit de voorgaande jaren die De Rechtmakersmethode op verschillende manieren en in diverse branches in de praktijk brengen.

De nadruk van de leergang ligt vooral op de zorg en infrastructuur.  De methode is ook in andere branches goed toepasbaar. Heb je interesse? Je kunt nu voorlopig inschrijven.

Scroll naar top