De Rechtmakersmethode

Een uniek contract volgens de Rechtmakersmethode

Wij begeleiden organisaties via de Rechtmakersmethode bij het maken van duurzame contracten. Het recht van de sterkste gold. De ander mocht ‘tekenen bij het kruisje’. De Rechtmakersmethode verandert deze ouderwetse manier van onderhandelen in een dialoog.

“Een Rechtmakersovereenkomst is gericht op de toekomst en het te bereiken doel. De Rechtmakers creëren ‘levende contracten’. Deze bestaan uit een statisch en een dynamisch gedeelte. Ze gaan niet over ‘indekken’ en ‘uitsluiten’, maar over inclusiviteit en het zetten van concrete stappen om persistente (maatschappelijke) problemen op te kunnen lossen. Daarom duiden we dit ook aan als ‘sociaal contracteren’.

Ons unieke proces creëert goede onderlinge relaties en vertrouwen in elkaar, daardoor komt de inhoud weer centraal te staan in plaats van juridisch getouwtrek. Met als belangrijkste vraag: wat willen we samen bereiken? Juist in complexe situaties is het belangrijk om de gezamenlijke doelstelling helder te krijgen en te bouwen aan goede onderlinge relaties. Daarmee creëer je veerkracht en wendbaarheid. Hierdoor kun je samen onvoorziene of lastige situaties het hoofd bieden en oplossen.

Consious Contracting

Dit is wat je krijgt

In één of meerdere dialoogsessies ontwerp je met elkaar een duurzaam contract van ongeveer 7 A4’tjes, terwijl een traditionele overeenkomst al snel meer dan 100 pagina’s telt. In de dialoogsessies staat centraal wat de samenwerkende partijen gaan doen, wanneer ieder tevreden is en hoe je dit gaat meten. Ook maak je onderling afspraken over wat te doen als er gedoe ontstaat of als je onverwachte dingen tegenkomt. Hoe los je dat met elkaar op en hoe ga je om met die onzekerheid? Het proces bestaat uit zeven stappen. Het is geen lineair proces, eerder circulair. 

Afhankelijk van de complexiteit en het aantal betrokken partijen, ziet de Rechtmakersmethode er in de praktijk als volgt uit:

Telefonish contact-01
Voorstel proces-01
planning traject-01
procesfase-01
contractfase-01
feestelijke ceremonie-01

Waarom is een nieuwe manier van contracteren belangrijk?

Onze nieuwe manier van contracteren leidt tot andere, betere resultaten. Tot zinvolle innovaties, toegankelijke en betaalbare zorg. Deze manier van afspraken maken draagt bovendien bij aan samen oplossen van maatschappelijke problemen. Dit noemen we bij De Rechtmakers ‘sociaal contracteren’.

Wat is ervoor nodig qua vaardigheden?

Het anders contracteren vraagt van de jurist en de deelnemers een andere grondhouding en specifieke vaardigheden. In dit schema geven wij hiervan een paar voorbeelden:

derechtmakersmethode

Wil je meer te weten komen over Rechtmakersmethode en welk resultaat je ermee bereikt?

Hoe mooi is het om je niet te hoeven afvragen of de ander beter uit deze deal komt dan jij? Ik ben vanuit VGZ erg enthousiast over deze methodiek. Deze legt een basis voor een succesvolle, langdurige samenwerking in plaats van het afvinken van een contract. Niet enkel het afdekken van risico’s maar de win-wingedachte en creatie van een mooi eindproduct voor beiden staat centraal. Best spannend, wennen en anders! Dit hebben we gedaan door bedrijfsbezoeken en gesprekken waarin er veel respect voor elkaar was. We hebben daarbij ook veel gelachen. We merkten dat we energie kregen van het proces. Inmiddels zijn we al twee jaar verder en we zien dat het werkt!! We zoeken elkaar op als het even niet loopt zoals we gedacht hadden. We gaan aan tafel en lossen het op. Hoe fijn is dat!”

Marloes van Dongen, Manager Zorginkoop GGZ, VGZ

Veelgestelde vragen

Scroll naar top