Dé nieuwe manier van contracten maken

Herken je dat? Ingewikkelde contracten die uitgaan van wat er allemaal mis kan gaan? Het kan anders! Ontdek de Rechtmakersmethode

33 jaar
Ervaring in de advocatuur en sinds 2017 architect en expert in de  Rechtmakersmethode

100+
Klanten aan beide zijden geholpen, voornamelijk in het (semi)publiek domein met strategie en samenwerking (zorg, infra, leefomgeving)

± 1,5 miljard
Waarde van meerjarencontracten in de zorg

> 400 miljoen
Waarde samenwerkingscontracten met betrekking tot leefomgeving (bestaand + nieuw)

De traditionele manier van contracteren levert veel frustratie op. Het staat het opbouwen van vertrouwen en goede relaties in de weg. En de contracten zijn ook nog eens lang en ingewikkeld. Het kan anders! Contracten maken met de Rechtmakersmethode gaat over wat je samen wil bereiken en wat je gaat doen, in plaats van allerlei clausules voor ‘als het fout gaat’. De Rechtmakers maken contracten voor samenwerking, in plaats van contracten die de focus leggen op het indekken van risico’s. De belangrijkste verschillen tussen deze twee soorten contracten op een rij.

Wist je dat in de traditionele contracten ongeveer negentig procent van de bepalingen juridisch van aard is en maar tien procent over de inhoud gaat?

De Rechtmakersaanpak leidt tot betere uitkomsten en resultaten. Onuitgesproken zaken kunnen op tafel komen, waardoor er geen ‘ruis’ op de lijn zit en de focus ligt op het gezamenlijk doel. De betrokkenen werken samen als gelijkwaardige partners op basis van vertrouwen. Ontdek de meerwaarde van de Rechtmakersmethode »

Klanten over de Rechtmakers

Home

Bekijk dit voorbeeld: De Rechtmakers maakten een vernieuwende meerjarenovereenkomst tussen Buurtzorg en VGZ. Centraal staat daarin de gezamenlijke visie op goede zorg en wat dit in de praktijk vraagt. Belangrijke onderdelen zijn: preventie, ruimte voor vakmanschap en beroepsethiek, gezamenlijk onderzoeken van nieuwe interventies, het samen adresseren van persistente uitdagingen in de zorg, niet medicaliseren. De overeenkomst geeft concreet handen en voeten aan partnerschap, gezonde communicatie, het weglaten van de “verkeerde” prikkels en betaling op basis van bereikte resultaten (shared savings).

Bekijk een voorbeeld in de infra branche: De Rechtmakers maakten een baanbrekende overeenkomst voor Prorail en BAM Infra, waarin het gedachtegoed DOEN vertaald is in duurzame samenwerkingsafspraken. Het is een bondige overeenkomst (4,5 pagina) in klare taal. Het gaat over hoe je maximale klantwaarde realiseert en eerlijk geld voor eerlijk werk. Door samen te werken vanuit de bedoeling achter bestaande regels. Logisch na te denken en alleen te doen wat zinnig is. En door te leren van elkaar. De traditionele rollen (opdrachtgever en aannemer) zijn in deze overeenkomst volledig losgelaten.

Een selectie van blije klanten

Ontdek de meerwaarde van de Rechtmakersmethode

Hallo, ik ben Digna | Bedenker Rechtmakersmethode

De Rechtmakersmethode is definitief doorgebroken. Vooral op drie terreinen:

(1) Binnen de zorg met meerjarencontracten, die veel impact hebben tussen alle grote zorgverzekeraars en Buurtzorg. (2) Daarnaast is deze methode ingezet bij infrastructurele projecten en de juridische vertaling van het gedachtegoed DOEN (ProRail, BAM, Rijkswaterstaat). (3) Bij projecten, die gericht zijn op het leefbaar maken van woonwijken (transformatie) of het creëren van nieuwe, verbindende buurten. Een voorbeeld is de transformatie van Poelenburg Peldersveld in Zaanstad. Het gaat om een langlopend contract (twintig jaar), vanuit integraliteit en samenwerking tussen de diverse pijlers. De samenwerking is gebaseerd op transparantie, partnerschap en vertrouwen. De inwoners van de buurt en hun leven staan centraal in de samenwerkingsafspraken.

In het interactieve proces, dat kenmerkend is voor de Rechtmakersmethode om te komen tot deze afspraken, krijgen ook bezielde strategie en het leggen van verbindingen een centrale plaats.

Het gaat meestal om situaties met een hoge mate van complexiteit, grote financiële belangen en meerdere partijen die over een langere periode met elkaar moeten samenwerken. Vaak betreft het een dynamische omgeving, waarbij er (nog) veel onzekerheden zijn aan de start van het project.

Traditionele contracten zijn meestal lang en bevatten voornamelijk ge- en verboden. In de zorg zie je bovendien, dat zich ieder jaar een contracterings‘circus’ voordoet. Inhoudelijke gesprekken komen daarin nauwelijks voor. Het gaat bijna altijd over het aantal uren, de prijs en aansprakelijkheden (in het jargon:p x q). Niet over de vraag wat toekomstbestendige zorg is en hoe je die samen realiseert

De Rechtmakers vinden dat dit anders en beter kan! Daarom is de methode ontwikkeld: van onderhandeling naar dialoog. Deze bewezen methodiek is ontstaan vanuit de – soms hardnekkige – praktijk. Nu leveren besprekingen weer energie op in plaats van juridisch getouwtrek. En een uniek contract van zeven A4’tjes over wat je samen gaat doen en wilt bereiken in plaats van honderden pagina’s over ‘wat als het misgaat’.

“De Rechtmakersmethode heeft als voordeel dat de inhoud echt centraal komt te staan.”

Digna de Bruin
CONTACTGEGEVENS

Nicolaas Beetslaan 21
3743 HL Baarn

mr. Digna de Bruin:
dignadebruin@derechtmakers.nl
06 - 53 255 244

GOEDE VOORBEELDEN EN TIPS IN JE MAILBOX?

Ik plaats regelmatig waardevolle tips en goede voorbeelden. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Meld je dan hieronder aan.

Scroll naar top