DE LEERGANG

Leergang

** UPDATE LEERGANG DE RECHTMAKERS 2021 **


De leergang 2021 organiseren wij in verband met corona anders dan voorgaande jaren. Ik kies voor kleine groepen van maximaal 6 personen. De bijeenkomsten vinden plaats op mijn kantooradres (Nicolaas Beetslaan 21 in Baarn). De cursuslocatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Het heeft mijn sterke voorkeur om de bijeenkomsten live te houden en niet online, omdat er online (te) veel verloren gaat van de essentie van de Rechtmakersmethode. Daarbij houden wij vanzelfsprekend rekening met alle coronamaatregelen. Deelname aan de leergang vindt plaats op basis van de volgorde van inschrijving. Bij voldoende deelnemers start er steeds een nieuwe groep en er zijn dus een aantal parallelgroepen. Het kan dus zijn, dat je even moet wachten voor de volgende groep van start gaat.

We starten voorlopig in ieder geval met onderstaande data: 

Dag 1 & 2:     5 en 6 oktober van 12.00 tot 17.30 

Dag 3 & 4:     2 en 3 november van 12.00 tot 17.30

Dag 5:      16 november 12.00 tot 17.30 uur, daarna feestelijk afsluitende bijeenkomst

Mocht je belangstelling hebben om mee te doen, of wil je je voorlopige inschrijving omzetten in een definitieve, wacht dan niet te lang, want vol=vol.

Opgeven kan via onderstaande knop.

Leer alles wat je nodig hebt om zelf te starten met de nieuwe manier van contracteren.

De Rechtmakersmethodiek is doorgebroken in Nederland. Steeds meer mensen willen leren hoe je deze unieke manier van contracteren in de praktijk toepast. Speciaal voor hen is de Rechtmakersleergang ontwikkeld, waarbij je door praktijkoefeningen de basis legt om op een andere manier te gaan contracteren. De eerste editie was zo succesvol, dat in februari 2020 een nieuwe leergang start. Een unieke kans om je de Rechtmakersmethode eigen te maken.

Ons unieke proces creëert goede onderlinge relaties en vertrouwen in elkaar. Daardoor komt de inhoud weer centraal te staan in plaats van juridisch getouwtrek. Met als belangrijkste vraag: wat willen we samen bereiken? Juist in complexe situaties is het belangrijk om de gezamenlijke doelstelling helder te krijgen en te bouwen aan goede onderlinge relaties. Daarmee creëer je veerkracht en wendbaarheid. Hierdoor kun je samen onvoorziene of lastige situaties het hoofd te bieden en oplossen.

Wil jij klaar zijn voor de toekomst van contracteren? Leer alle vaardigheden die je nodig hebt met De Rechtmakersmethode

Voor iedereen die zich bewust is dat afspraken maken met leveranciers niet werkt door alleen maar dingen uit te sluiten, maar dat het juist gaat om het vertrouwen in elkaar uit te spreken en in wat je wilt bereiken, is deze leergang een welkome afwisseling op alle andere inkoop/contractuele opleidingen. Een warm bad als je beseft dat iedereen dit kan, als je maar wilt. Ik heb hier gelijkgestemden gevonden die ook bezig zijn hoe je anders kunt contracteren en hoe je anders met je leveranciers om kan gaan.

David Samama, Triodos Bank

Herken je dit? Doe dan mee aan deze unieke leergang!

Dit is wat je krijgt

De Rechtmakersmethode kent vele lagen, van heel praktisch tot filosofisch en spiritueel. De kracht zit met name in de combinatie van deze elementen.

Het goed leren toepassen van De Rechtmakersmethode gaat verder dan het aanleren van een set professionele methoden en technieken. Het zijn niet alleen de technieken, maar zeker ook de houding, intentie en visie, die De Rechtmakersmethode uniek maken.

De leergang is bedoeld voor juristen en niet-juristen die deze methode in de eigen praktijk willen integreren, als begeleider of als deelnemende partij. Naast de introductie van de methode leer je de volgende professionele skills verder te ontwikkelen tijdens de leergang:

 • Grondhouding: de mentale staat, waarin alle rollen en tegenstellingen neutraal benaderd kunnen worden, tegenstellingen welkom zijn en je (meer) kunt openstaan voor signalen uit alle bewustzijnsniveaus;
 • Hoe luister je? Het vermogen je open te stellen voor alle communicatiekanalen en op die manier de signalen op te pikken;
 • Het vermogen om probleemoplossend te werk te gaan en het doorzien van ‘oude’ mechanismen van kramp;
 • Het vermogen om zonder oordelen tegelijkertijd vanuit een onpartijdige en een veelzijdige partijdige positie te luisteren;
 • Het ontwikkelen van compassie voor elk standpunt en elke mening, hoe raar, onbenullig of ronduit fout anderen deze ook kunnen vinden;
 • Metaskill oefeningen waardoor je – op een dieper niveau – leert over jezelf. Door deze oefeningen zul je beter in staat zijn om de dynamiek in groepen vanuit innerlijke rust, neutraliteit en compassie te begeleiden;
 • Plezier en uitwisseling met de andere deelnemers zijn een onmisbaar ingrediënt van de leergang.

Wat krijg je?

5 trainingsdagen. Er zijn slechts 6 plekken beschikbaar zodat iedereen voldoende persoonlijke aandacht krijgt, en je als groep ook van elkaar kunt leren.

Je leert van mensen uit de praktijk alle basiskennis en vaardigheden om zelf een duurzaam contract te maken. De trainingsdagen bestaan steeds uit theorie, een interactief gedeelte en praktijkoefeningen.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Visie op contracteren: waar komen de huidige vormen van contracteren vandaan en hoe gaan we ermee om? In hoeverre worden we belemmerd door wet- en regelgeving en waar ligt de ruimte om tot andere afspraken te komen?
 • Context en achtergronden, de belangrijkste bouwstenen, voorwaarden en uitgangspunten van duurzame contracten volgens de methode van De Rechtmakers®, de verschillen met de traditionele benadering, effecten: waarom is dit interessant? Bespreking van aarzelingen, bezwaren en tegenwerpingen. En natuurlijk: wat levert het op?
 • Langetermijnsamenwerking, duurzaamheid, het meten van effecten, andere manieren van monitoren, kennisuitwisseling, ondersteuning/IT, dynamisch model en het werken aan een 'levend' contract.
 • Het ontwikkelen van een oplossingsgerichte houding, van symptomen naar oorzaken, vertrouwen opbouwen en zelfvertrouwen, het onderkennen van stresssignalen en wat daarmee te doen en andere benodigde vaardigheden.
 • Voorbeelden en ervaringen van trajecten uit de praktijk en achtergronden waarom het wel of juist niet werkt.
 • Hoe om te gaan met wetten en regels, systeemwereld versus leefwereld, transitie.

Thema’s van de trainingsdagen

Dag 1. Context en achtergronden, kenmerken van de Rechtmakersmethode en het bijbehorende proces

Dag 2. De belangrijkste bouwstenen voor duurzame contracten volgens de Rechtmakersmethode

Dag 3. Het ontwikkelen van een oplossingsgerichte houding/zelfsturing

Dag 4. Lange termijn samenwerking en duurzaamheid/het meten van effecten

Dag 5.  Hoe met wetten en regels en het systeem om te gaan bij contracten volgens De Rechtmakersmethode. Oefenen en integratie

Docenten:

Digna de Bruin faciliteert alle sessies. Daarnaast delen diverse inspirerende gastsprekers uit de praktijk hun ervaringen met jou en kun je ze alle vragen die je hebt stellen: 

Gastsprekers uit de praktijk:

 • Jos de Blok (bestuurder en oprichter van Buurtzorg);
 • Hermine Nonnekes (bedrijfsjurist bij Zilveren Kruis), Carmen Verdoold (Senior Manager Landelijke Inkoop bij Zilveren Kruis);
 • Ard Leferink (Agile consultant en bestuurskundige, medeontwikkelaar van het Buurtzorgconcept);
 • Kirstin Drijkoningen, juridisch adviseur bij de Gemeente Utrecht.

 

Dit is iets voor jou als...

je met zinvolle dingen bezig wil zijn

je creatief wil zijn en je meer afwisseling, plezier en uitdaging in je werk zoekt

je verlangt naar een uitwisseling met gelijkgestemden, inspiratie en bemoediging op een soms toch wat eenzaam pad.

Dit is niets voor jou als...

je het moeilijk vindt om met veranderingen om te gaan

je van mening bent dat contracten alleen voor juristen zijn geschreven en niet voor de gebruikers van het contract

Inschrijven?

Stuur een mail naar dignadebruin@derechtmakers.nl. Je ontvangt dan een inschrijvingsformulier met een aantal vragen. Na het insturen van het formulier ontvang je een factuur. Je cursusdeelname is verzekerd, zodra je de factuur hebt voldaan. 

slechts 6 plekken beschikbaar
 DOE MEE VOOR € 2300,- excl. btw
Meer informatie?

INSCHRIJVEN LEERGANG DE RECHTMAKERS 2021


De leergang 2021 organiseren wij in verband met corona anders dan voorgaande jaren. Ik kies voor kleine groepen van maximaal 6 personen. De bijeenkomsten vinden plaats op mijn kantooradres (Nicolaas Beetslaan 21 in Baarn). De cursuslocatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Het heeft mijn sterke voorkeur om de bijeenkomsten live te houden en niet online, omdat er online (te) veel verloren gaat van de essentie van de Rechtmakersmethode. Daarbij houden wij vanzelfsprekend rekening met alle coronamaatregelen. Deelname aan de leergang vindt plaats op basis van de volgorde van inschrijving. Bij voldoende deelnemers start er steeds een nieuwe groep en er zijn dus een aantal parallelgroepen. Het kan dus zijn, dat je even moet wachten voor de volgende groep van start gaat.

We starten voorlopig in ieder geval met onderstaande data: 

Dag 1 & 2:   5 en 6 oktober van 12.00 tot 17.30

Dag 3&4:    2 en 3 november van 12.00 tot 17.30

Dag 5:   16 november 12.00 tot 17.30 , daarna feestelijke afsluitende bijeenkomst

Mocht je belangstelling hebben om mee te doen, of wil je je voorlopige inschrijving omzetten in een definitieve, wacht dan niet te lang, want vol=vol.

Opgeven kan via onderstaande knop.

CONTACTGEGEVENS

Nicolaas Beetslaan 21
3743 HL Baarn

mr. Digna de Bruin:
dignadebruin@derechtmakers.nl
06 - 53 255 244

Awakening Lawyers (1)
GOEDE VOORBEELDEN EN TIPS IN JE MAILBOX?

Ik plaats regelmatig waardevolle tips en goede voorbeelden. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Meld je dan hieronder aan.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll naar top