Buurtzorg sluit meerjarencontract met VGZ 

Buurtzorg Nederland en zorgverzekeraar VGZ hebben een driejarig contract gesloten over ‘zinnige buurtzorg’. Samen zetten ze in op betere zorg, minder kosten per cliënt en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het vak wijkverpleegkundige. Het contract heeft een waarde van 250 miljoen euro.

Jos de Blok: 'Je moet het vak gevarieerder maken, waardoor verpleegkundigen met meer plezier hun werk doen.'
Jos de Blok: 'Je moet het vak gevarieerder maken, waardoor verpleegkundigen met meer plezier hun werk doen.'

Het contract tussen VGZ en Buurtzorg over ‘zinnige buurtzorg’ heeft drie inhoudelijke thema’s: preventie, Hospital@home en e-health. Bij preventie gaat het om het mobiliseren van cliënten en het voorkomen van sociaal isolement. ‘Als je problemen van mensen in een vroeger stadium wilt voorkomen, vraagt dat om andere vaardigheden van wijkverpleegkundigen’, zegt Buurtzorg-directeur Jos de Blok. ‘Wijkverpleegkundigen zijn gewend om rijtjes af te werken bij verplegen en verzorgen. We gaan concrete projecten starten in wijken om vaardigheden te 

ontwikkelen waarmee verpleegkundigen familie en vrienden van cliënten in een eerder stadium betrekken. Je hoort zo vaak dat mantelzorgers al overbelast zijn. Wij willen dat juist voorkomen door vanaf het eerste contact proactief te zijn en hen te ondersteunen in hun mogelijkheden. Dat doen we door regelmatig met cliënten en mantelzorgers stil te staan bij hoe we het doen en wat er beter kan. Dat vraagt om andere vaardigheden van wijkverpleegkundigen, zoals het organiseren van familiegesprekken. We gaan met VGZ ook zoeken of er thema’s zijn op buurtniveau. We kunnen lotgenotencontact organiseren en huisartsen en maatschappelijk werk erbij betrekken.’ 

Ziekenhuiszorg verplaatsen 

Het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar huis vormt ook een speerpunt van de afspraken. ‘We gaan bekijken of we behandelingen thuis kunnen doen die nu nog in het ziekenhuis gebeuren, zoals chemotherapie en infuustherapie’, zegt De Blok. ‘Via monitoring kun je ook een groot deel van zorg voor chronische zieken, zoals hartfalen, diabetes en COPD, naar huis verplaatsen. Daarvoor moet er wel een goede infrastructuur zijn in de wijk. Medewerkers moeten speciale trainingen en opleidingen volgen. De ambitie is om e-healthtoepassingen op te schalen. Wil dat slagen, dan is het essentieel om de techniek te integreren in het zorgproces.’ 

Bijna 800 miljoen euro aan contracten 

Eerder dit jaar sloot Buurtzorg Nederland al met Zilveren Kruis en Menzis driejarencontracten, ter grootte van respectievelijk 300 en 220 miljoen euro. Het contract met VGZ heeft een omzet van 250 miljoen euro. Het gemeenschappelijke doel is om betere kwaliteit wijkverpleging te bieden tegen minder kosten De kern van de afspraken vormt de inzet op preventie en het verplaatsen van zorg in het ziekenhuis naar bij mensen thuis. Uniek aan het contract met VGZ is dat de zorgverzekeraar een speciaal team beschikbaar stelt om de schotten tussen de sectoren te slechten. Dat is normaal gesproken bij zorgverzekeraars niet eenvoudig, omdat ze meestal voor elke sector een eigen afdeling hebben. 

Buurtzorg: grootste aanbieder wijkverpleging 

Buurtzorg Nederland heeft 950 teams en 10.000 verpleegkundigen. Daarnaast werken er nog eens 5.000 medewerkers bij Buurtdiensten. De organisatie helpt jaarlijks 100.000 mensen. Dat is 18 procent van alle cliënten in Nederland. De omzet bedraagt circa 500 miljoen euro. 

VGZ en zorgplafonds 

Nogal wat zorgaanbieders komen in conflict met VGZ over zorgplafonds. Heeft Buurtzorg daar geen last van? ‘Er is geen zorgplafond afgesproken. Geleverde zorg 

wordt betaald. Als er onverwacht grote zorgvraag is, gaan we samen kijken wat de oorzaak is. We blijven weg van discussies over volumes, uren en tarieven. We hebben een gemeenschappelijk doel. We willen beide de toegankelijkheid van de zorg behouden en onnodige kosten voorkomen.’ 

20 procent minder kosten per cliënt 

Er is ook veel kritiek van zorgaanbieders op VGZ. De verzekeraar zou te lage tarieven bieden en te weinig zorg inkopen. ‘We blijven wel kritisch op elkaars rol. Bepaalde beslissingen van VGZ doen stof opwaaien en daar mogen wij wat van vinden. Wij zijn wel tevreden over de tarieven van VGZ. Je moet dan wel als zorgaanbieder transparant zijn over de eigen kosten per cliënt. Uit cijfers van Vektis blijkt de kosten per cliënt per jaar gemiddeld 6.100 euro zijn in de wijkverpleging. Bij Buurtzorg is dat 20 procent lager. Qua aantal uren geleverde zorg per cliënt komen we 25 tot 30 procent lager uit dan de gemiddelde zorgaanbieders. Vier jaar geleden zaten we op gemiddeld 108 uur per cliënt per jaar. Nu is dat, dankzij de inzet op zelfredzaamheid, al gedaald naar 85 uur per cliënt per jaar. Dat scheelt enorm in capaciteit aan arbeid. Als alle zorgaanbieders dat gemiddelde halen, bespaar je 600 tot 700 miljoen euro en heb je geen extra wijkverpleegkundigen nodig om de stijgende zorgvraag op te vangen.’ 

Vertrouwen opbouwen 

De onderhandelingen tussen VGZ en Buurtzorg hebben bijna een jaar geduurd. Een belangrijke rol was volgens De Blok weggelegd voor mediator en advocaat Digna de Bruin. Haar inzet was om een contract af te sluiten op basis van vertrouwen. Zij legde de afspraken over wat partijen van elkaar mogen verwachten vast in normale toegankelijke taal, niet in de gebruikelijke juridische formuleringen. De Blok: ‘Vroeger had ik veel gedoe met verzekeraars over tarieven en zorgplafonds en waren er beschuldigingen over en weer. Door deze manier van onderhandelen leer je elkaar anders kennen. Je komt niet in een onderhandelingssituatie, waarin een zorgverzekeraar een aanbieder uitknijpt en een aanbieder de zorgverzekeraar voor de gek houdt. Je bespreekt hoe je elkaar ziet. Je bouwt vertrouwen op in elkaars belangen en goede intenties. Je kijkt niet naar botsende belangen, maar naar waar je overeenstemming over hebt.’ 

Vak aantrekkelijker maken 

Het vergroten van de aantrekkelijkheid van het vak willen Buurtzorg en VGZ doen door interessante werkzaamheden te bundelen in één functie. ‘De trend in de wijkverpleging is om allerlei functies uit elkaar te halen en apart te zetten. Dan krijg je dus aparte verpleegkundigen voor casemanagement dementie, gespecialiseerde wijkzorg en kortdurende zorg. Maar dat maakt het werk eentonig voor verpleegkundigen. Bovendien kun je zo moeilijk fulltime banen creëren. Als je die functies combineert in één baan, maak je het vak boeiender en gevarieerder. In de 

ochtend doe je bijvoorbeeld de zorginhoudelijke zaken. In de middag kun je activiteiten plannen rond preventie, e-health en groepen.’ 

Opknippen maakt zorg duurder 

Er is volgens De Blok nog een reden om werkzaamheden te bundelen in één functie ‘Dat uit elkaar trekken maakt de zorg duurder. Je krijgt veel momenten van afstemming en coördinatie. En het is ook klantonvriendelijk, want mensen krijgen daardoor veel verschillende gezichten over de vloer. Je moet het vak gevarieerder maken, waardoor verpleegkundigen met meer plezier hun werk doen. En je moet zorgen voor een goede balans tussen werk-privé. Dat is allemaal veel belangrijker dan die campagnes van VWS om het arbeidsmarktprobleem op te lossen. Daarmee gaan we het niet redden.’ 

Dag van de Zorginkoop 2020 

Zorgvisie organiseert op 18 maart 2020 de Dag van de Zorginkoop. Keynotes zijn Wim Groot (hoogleraar gezondheidseconomie), Jos de Blok (directeur Buurtzorg Nederland), Georgette Fijneman (directievoorzitter Zilveren Kruis), Peter Langenbach (voorzitter Raad van Bestuur Maasstadziekenhuis) en Erick van Raaij (hoogleraar Inkoopmanagement). Meld u aan. Jos de Blok spreekt ook op de Dag van de Preventie op 14 april. 

VGZ: partnership met Buurtzorg 

Zorgverzekeraar VGZ spreekt liever niet over een contract, maar over een strategisch partnership voor zinnige zorg, laat een VGZ-woordvoerder per mail weten. Daarin staat ook een quote van Corinne Tutein Nolthenius, strategisch innovatiemanager van VGZ, die betrokken was bij de gesprekken met Buurtzorg. ‘Goede zorg moet ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk blijven omdat mogelijk te maken moeten we samen aan de slag om die enorme toename in de vraag op te vangen. Dit doen we al jaren in ziekenhuizen en ggz en die vullen we nu aan met de kennis en vakmanschap van de verpleegkundigen en verzorgenden van Buurtzorg.’ Over het contract met Buurtzorg heeft VGZ een ‘vlog‘ gemaakt. 

Over de conflicten met andere zorgaanbieders over tarieven en zorgplafonds zegt VGZ in de mail: ‘VGZ is inhoudelijk gedreven. Het niet zo kan zijn dat aanbieders die zich niet inzetten voor de transitie naar zinnige zorg beloond worden.’ 

Scroll naar top