Kamers met kansen

Jongeren-klein

Rochdale kwam bij mij met een vraag over de reikwijdte en de bedoeling van een kettingbeding, dat in de weg zat bij het project Kamers met Kansen. Vanuit mijn werkzaamheden voor (de transformatie van) de wijken Poelenburg Peldersveld in Zaanstad waren zowel Rochdale als de Gemeente al bekend met de Rechtmakersmethode.

Ik heb aangegeven te willen helpen op basis van de Rechtmakersmethode, als beide organisaties opdrachtgever zijn, en akkoord zijn met een aanpak op basis van win-win. Daar stemden beide kanten mee in.

Het project Kamers met Kansen gaat over een integrale samenwerking tussen Rochdale, de gemeente Zaanstad en een zorgpartij. Dat is meteen ook het lastige van dit soort situaties: het is domeinoverstijgend en hoe organiseer je dat juridisch en organisatorisch op een goede en effectieve manier?

Wat houdt het project in?

Het project houdt in, dat jongeren die tussen wal en schip dreigen te raken (en dak- en thuisloos worden) huisvesting krijgen en begeleiding. Zodat ze vanuit die setting in staat zijn een opleiding te volgen, werk te vinden en een netwerk op te bouwen. Waarmee er weer uitzicht komt op een goede toekomst.

Er was op het moment dat ik gevraagd werd geen transparante communicatie, geen duidelijkheid over wie binnen de gemeente waarover in charge was, er was over en weer weinig vertrouwen, wel beelden over elkaar en dat gaf spanning.

Onder begeleiding van De Rechtmakers doorliepen de betrokkenen het gezamenlijke en interactieve proces, dat een onderdeel is van de methode. Dit gaf al snel overzicht en rust en leidde tot het zien van oplossingen en het verminderen van obstakels. Het vertrouwen in elkaar groeide en het gezamenlijk doel kwam meer op de voorgrond.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

De overeenkomst

De gemeente kwam met een voorbeeldovereenkomst, die vooral ging over het beperken van risico’s, aansprakelijkheden en privacy aangelegenheden. Ik gaf aan: een contract kan zo veel beter, gebruiksvriendelijker en ondersteunend aan het doel zijn. Hebben we dit nodig om ons doel te bereiken of kunnen we beter een ander contract maken dat gericht is op samenwerken? Ik kreeg het vertrouwen en carte blanche om deze weg in te slaan. In overleg met beide partijen maakte ik vervolgens een duurzame Raamovereenkomst, die niet alleen het project Kamers met Kansen regelt, maar ook andere, toekomstige projecten.

De overeenkomst is geschreven in heldere, klare taal. Het gemeenschappelijke doel krijgt in dit stuk handen en voeten. De overeenkomst geeft een anker om steeds voor ogen te houden voor wie we dit doen.

Ik ben er trots op om hopelijk een positieve impact te kunnen maken op de levens van jongvolwassenen in Zaanstad, die in een lastige situatie zitten. Daar doe ik het voor! En ik ben dankbaar voor de aan mij gegeven ruimte en het vertrouwen.

-Digna de Bruin van de Rechtmakersmethode

Dit zeggen de deelnemers van het project

"We vroegen Digna om onafhankelijk begeleider te zijn bij het project ‘Kamers met kansen’. Dit is een project tussen Rochdale en de Gemeente Zaanstad.  Het project had een valse, trage start en mede door Digna kwam er ineens heel veel in beweging. De meeste kwesties konden vervolgens makkelijk worden opgelost.
Dit project heeft het vertrouwen in de wederzijdse samenwerking opgebouwd.
Ik hoop en verwacht dat dit een basis zal zijn voor een vruchtbare en prettige samenwerking met de gemeente Zaanstad op het gebied van wonen met zorg.

De volgende keer zou ik het weer zo doen, maar dan kom ik hopelijk wat eerder op de lijn."

- Bas Boonzaaijer Projectmanager Ontwikkeling Vastgoed woningcorporatie Rochdale

"De hamvraag was hoe we in dit project konden samenwerken. De behoefte van Rochdale lag anders dan bij ons, de Gemeente Zaanstad.
Mede door de Rechtmakersmethode en de aanpak van Digna hebben we  vertrouwen in elkaar gekregen. Het was in het begin nog wel even zoeken naar wat nu de bedoeling was. Uiteindelijk is het gelukt en zijn we dichter bij elkaar gekomen. 
Ik kan anderen zeker aanraden om met de Rechtmakersmethode te werken, bijvoorbeeld in situaties waar men zoekende is, waar het vertrouwen nog moet groeien.

Dank voor je inzet, Digna, en de prettige manier waarop je dit gedaan hebt."

- Bart Rijke, Beleidsadviseur gemeente Zaanstad jeugd(hulp), kwetsbare jongvolwassenen, LHBTIQ+

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top