Samenkracht!

pexels-andrea-piacquadio-3768131

Een actueel voorbeeldproject op basis van De Rechtmakersmethode.

Waar ging het over?

In het kort: de inwoners van Sluis krijgen voortaan laagdrempelige toegang tot goede dagbesteding, zonder indicatie. De gemeente betaalt de zorgpartijen hiervoor een vast bedrag, het wordt omgezet vanuit de WMO naar een Algemene Voorziening. Deze voorziening is dus niet gekoppeld aan cliënten, het aantal uren etc.

 Dit betekent in veel opzichten win-win voor iedereen, zoals:

·    Voor de inwoners: zij die dit willen en nodig hebben kunnen gewoon binnenlopen op de locaties met dagbesteding zonder allerlei bureaucratie en (vaak belastende) keukentafelgesprekken. Ze kunnen ervaren waar ze zich het meest op hun plek voelen; dit kan ook bij een combinatie van plekken zijn. Het stigma dagbesteding vermindert zo, het wordt allemaal wat 'gewoner ' en meer dichtbij.

·   Voor de zorgpartijen: zij doen in deze nieuwe opzet kennis op van en met elkaar en wisselen expertise over de verschillende doelgroepen uit; ze weten van elkaar waar ze goed in zijn en ze (onder)steunen elkaar aanvullend.

·   Voor iedereen: samenwerken zonder tijdrovende administratieve rompslomp waarbij vakmanschap en beroepsethiek centraal staan. Er is ruimte om met nieuwe initiatieven te komen, om de voorzieningen vanuit het clientperspectief te verbeteren en toegankelijker te maken.

·    Voor de samenleving Sluis en omstreken:  meer mensen kunnen op deze manier voor hetzelfde bedrag dagbesteding krijgen (en de mogelijkheid om van waarde te zijn zich eventueel verder ontwikkelen, bijvoorbeeld richting betaald werk): dat betekent ook winst op andere terreinen. Denk aan: minder eenzaamheid, meer welzijn, minder burenruzies, vermindering van druk op mantelzorgers, minder criminaliteit.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Deze ommezwaai vroeg het nodige van iedereen, zowel van de gemeente als de in totaal 9 zorgorganisaties.

Onder meer: (1) beelden bijstellen: elkaar niet als concurrenten maar als collega’s zien en met elkaar vertrouwen opbouwen (2) een helder en gedeeld doel bepalen en een duidelijke visie (3) transparant zijn naar elkaar, ook over lastige zaken (3) met elkaar concreet maken wat dit voor de dagelijkse praktijk betekent en hoe gaan we dat organiseren: samen als aanbieders en wat doet de gemeente? (4) commitment geven: we gaan dit samen doen en we stappen er niet uit

Het proces

We begonnen in coronatijd (2021) met ‘aftastende” bijeenkomsten online – dat stond haaks op een belangrijk uitgangspunt van de Rechtmakers: contact voor contract!  Ik voelde mij als projectleider nogal onthand door die pratende, of juist stille hoofden achter computerschermpjes.

Om duurzaam samen te kunnen werken moet je elkaar toch echt in de ogen kunnen kijken, ontmoeten en leren kennen. Een vertrouwensbasis met elkaar opbouwen. Zodra het mogelijk was zijn we daarom 'echte' bijeenkomsten gaan organiseren. De zorgorganisaties zijn ook bij elkaar in de keuken gaan kijken. Toen ging het meer leven en kwam er de vaart in. Ook ik ben bij alle 'aanbieders' op locatie gaan kijken om de context te zien en te begrijpen en ik vond het inspirerend. Het zijn uiteenlopende organisaties die zich richten op verschillende doelgroepen, allemaal even waardevol.

Meer informatie

Voor wie nog iets meer wil weten over dit project, laat ik in mijn volgende post een gedeelte zien uit het volgens de Rechtmakersmethode tot stand gekomen projectplan, het onderdeel ‘lessons learned'. Dat bevat lessen die eigenlijk universeel toepasbaar zijn.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Wil jij ook leren hoe je afspraken maakt volgens de Rechtmakersmethode? Waardoor je een toegankelijk en gedragen plan of contract krijgt? Dat effectief is en dat voor je werkt? In plaats van remmend te zijn en risicomijdend, vanuit gestold wantrouwen?

Misschien is de komende interactieve en praktische leergang van De Rechtmakers iets voor jou.

Deze 5-daagse leergang staat open voor juristen en niet juristen en begint op 15 november 2022. Er is nu nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Je leert van de expert op dit gebied, Digna de Bruin en van ervaren gastdocenten. Je krijgt praktijkvoorbeelden en volop gelegenheid om zelf te oefenen met social en conscious contracting op basis de Rechtmakersmethode. Je treft gelijkgestemden waarmee je kunt uitwisselen. En je kunt na de leergang aansluiten bij de Rechtmakers community.

Klik hier voor meer informatie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top