Lessons learned

pexels-monstera-5063470

Indicatieloze dagbesteding: project Samenkracht

1. Zorg voor continuïteit in de personen die deelnemen aan het overleg.

Toelichting: wees je ervan bewust, dat je met elkaar een pad hebt gelopen en iets met elkaar hebt opgebouwd qua vertrouwen en op het gebied van de inhoud en intenties. Het werkt niet goed als er mensen aanschuiven die deze context en geschiedenis niet hebben. Het kan zelfs behoorlijk averechts werken.

Dus: als er onverhoopt toch wisselingen noodzakelijk zijn, of als er bepaalde aanvullende expertise nodig is: neem deze personen goed mee in de manier van werken en de gedachte erachter, en kijk of het ook iemand is, die op deze manier kan werken, heeft deze persoon de vaardigheden?

2. Transparante communicatie

De ‘lastige’ onderwerpen, zoals financiën en vervoer, bleken in het traject een beetje als een hete aardappel door te worden geschoven.  Niets menselijks is ons vreemd. Terwijl: toen we het agendeerden en het er echt over gingen hebben, inclusief de zorgen die er bestaan ten aanzien van deze thema’s, bleek zich tamelijk snel een begaanbaar pad te openbaren hoe om te gaan met deze thema’s.

Het is dus belangrijk ‘lastige dingen’ niet te laten voortsudderen, maar ze te benoemen, open te leggen en te bespreken. Als jij kwetsbaar durft te zijn en durft te zeggen waar bij jou of jouw organisatie een kramp zit, om welke reden dan ook, is er meer kans dat de ander dat ook doet en dat je zo uiteindelijk tot een kwalitatief goede oplossing komt.

Zolang je die dingen niet bespreekt blijven het ‘zweven’ en komt de goede energie niet erin, maar lekt deze weg. Een ander belangrijk ding: stel vooral vragen aan de ander en probeer te kijken naar en..en, in plaats van of..of.

3. Leer elkaar kennen en gun elkaar wat

Toelichting: doordat we als gevolg van corona aanvankelijk alleen digitaal met elkaar spraken, kwam het proces van elkaar leren kennen langzaam op gang. Dat veranderde, toen we elkaar op het terras van Nelleke, met Zeeuwse zon & wind, persoonlijk spraken. Ook veranderde veel toen ieder bij een ander in de keuken ging kijken. Dat gaf meteen een andere dynamiek.

Het is goed eens in de zoveel tijd de tijd te nemen om dit te blijven doen, elkaar op te zoeken, echt te ontmoeten en te zien waar ieder mee bezig is. Alleen zo kunnen we onderling partnerschap verder ontwikkelen en op goede en slimme ideeën voor de toekomst komen!

Dit alles vanuit het idee en principe: jouw succes = mijn succes = ons succes!

 4. Zegt het voort en verklaar je nader

Toelichting: alleen jij weet waar het gaat om het binnen je organisatie op de voorgestane manier te laten werken. Neem mensen hierin mee, draag het uit en enthousiasmeer ze; alleen jij kunt binnen je organisatie zorgen voor draagvlak. Mogelijk kunnen jullie in de toekomst ook nog eens bij elkaar op de zeepkist? Dat maakt indruk en geeft impact...

Andersom: als je hobbels tegenkomt die je niet kunt oplossen, laat het dan weten binnen de groep, vraag op tijd om hulp en kom ook met een voorstel/vraag, wat jij nodig hebt. Wacht daar niet mee tot het laatste moment, maar wees proactief!

5. Hoe houden we het levend in ons drukbezette werkende leven?

Toelichting: de realiteit is, dat alle mensen bij zorgorganisaties en gemeente druk zijn, soms zelfs overbelast, zeker in de gekke tijd die achter ons ligt. Toch is er op een bepaald moment in ons traject veel energie gekomen om de goede dingen te bedenken, het projectplan te maken, een presentatie, etc.

Met het schrijven van dit projectplan is het natuurlijk niet afgerond: nu begint het pas.

Het gaat alleen goed (blijven) werken, als we ons samen inzetten en als we blijven investeren in contacten met elkaar, kennisuitwisseling, etc. Bedenk met elkaar wat hierbij ondersteuning kan geven en kan helpen. Hoe zorgen we er voor dat het geen ‘verplichting’ is om mee te doen, maar dat je er echt iets aan hebt, ervan opsteekt, het leuk is?

En: soms kan het ook helpen als een externe, neutrale persoon meekijkt bij de lastige dingen. Om samen te kijken naar eventuele niet dienende patronen of beelden, die er zijn ontstaan. Jaarlijks zo'n soort APK doen kan helpen om ‘on track’ te blijven met elkaar en de knoop te ontwarren. En te zorgen dat het niet opstapelt, maar besproken wordt, voordat het escaleert of vast loopt.

Wil jij ook leren hoe je afspraken maakt volgens de Rechtmakersmethode? Waardoor je een door iedereen gedragen contract krijgt? Een contract dat effectief is en dat voor je werkt? In plaats van remmend te zijn en risicomijdend vanuit gestold wantrouwen?

 Wellicht is de dan interactieve leergang van De Rechtmakers iets voor jou. Deze 5-daagse leergang staat open voor juristen en niet juristen en start medio november 2022. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 Je leert van de expert op dit gebied, Digna de Bruin en ervaren gastdocenten. Je krijgt praktijkvoorbeelden en volop gelegenheid om zelf te oefenen hoe je het gezamenlijk proces begeleidt (of daaraan deelneemt), dat kenmerkend is voor de Rechtmakers. Je treft gelijkgestemden waarmee je kunt uitwisselen. En je kunt na de leergang aansluiten bij de Rechtmakers community.

Klik hier voor meer informatie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top